OUTSOURCING FUNKCJI HANDLU HURTOWEGO ENERGIĄ

  • Pomagamy profesjonalnie funkcjonować na hurtowych rynkach energii

Oferta - Handel hurtowy

Oferujemy współpracę handlową na podstawie umów EFET/ISDA lub innych w zakresie hurtowego handlu towarami energetycznymi standardowymi i niestandardowymi. Wycenimy zakup/sprzedaż każdego produktu o dowolnym profilu, tenorze, wolumenie. Jesteśmy aktywnym graczem na hurtowych rynkach energii elektrycznej, gazu i innych towarów energetycznych. Posiadamy odpowiednia infrastrukturę (koncesje na obrót energią elektryczną i gazem ziemnym, umowy ramowe, dostępy do rynków giełdowych i OTC itp.), narzędzia i kompetencje handlowe. Jesteśmy solidnym i wiarygodnym partnerem handlowym w Polsce, na pozostałych rynkach CEE.

Powrót do ofert

Kontakt

Adres korespondencyjny:
Enteneo Energy Trading Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22), 00-133 Warszawa

ob_flush();