OUTSOURCING FUNKCJI HANDLU HURTOWEGO ENERGIĄ

  • Pomagamy profesjonalnie funkcjonować na hurtowych rynkach energii

Oferta - Zarządzanie portfelem

Pomagamy wypracować, wdrożyć i egzekwować systematyczne podejście do zarządzania ryzykiem rynkowym i portfelem energetycznym dla wytwórców, odbiorców końcowym i sprzedawców. Dokonamy przeglądu istniejącej sytuacji i praktyk, wspólnie wypracujemy politykę i strategię zarządzania ryzykiem, pomożemy zbudować właściwą infrastrukturę (organizacyjną, handlową, regulacyjną, kontrolną), zaprojektujemy odpowiednie procesy i procedury, a także zaimplementujemy i zrealizujemy założone działania. Gwarantujemy podejście zgodne z najlepszymi standardami rynkowymi, które pozwala na efektywne i optymalne wykorzystanie potencjału Twojego portfela energetycznego na konkurencyjnym rynku energii.

Powrót do ofert

Kontakt

Adres korespondencyjny:
Enteneo Energy Trading Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22), 00-133 Warszawa

ob_flush();