OUTSOURCING FUNKCJI HANDLU HURTOWEGO ENERGIĄ

  • Pomagamy profesjonalnie funkcjonować na hurtowych rynkach energii

Oferta - Optymalizacja bieżąca

Poprawiamy ekonomikę źródeł wytwórczych oraz odbiorców końcowych. Analizujemy bieżącą sytuację na rynku energii w trybie 24/7, w tym wiele czynników fundamentalnych i technicznych jak np. wielkość zapotrzebowania KSE, poziom generacji poszczególnych technologii/źródeł, dostępność jednostek wytwórczych, ubytki mocy, wymianę międzysystemową, pogodę i na tej podstawie rekomendujemy optymalne poziomy produkcji/odbioru -  maksymalizujące przychody na rynkach krótkoterminowych (rynek spot, rynek intra-day, rynek bilansujący).

Powrót do ofert

Kontakt

Adres korespondencyjny:
Enteneo Energy Trading Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22), 00-133 Warszawa

ob_flush();