OUTSOURCING FUNKCJI HANDLU HURTOWEGO ENERGIĄ

    • Pomagamy profesjonalnie funkcjonować na hurtowych rynkach energii

Nasza oferta

O nas

Grupa Enteneo to nasz wkład w profesjonalne zarządzania ryzykiem na rynkach energii w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy grupą doświadczonych specjalistów i przedsiębiorców z wiedzą i umiejętnościami z obszarów handlu hurtowego oraz rozwoju nowych produktów i usług energetycznych. Po latach pracy dla wiodących międzynarodowych firm z sektora energii zdecydowaliśmy się założyć własną firmę aby realizować naszą wizję: stworzenie profesjonalnej zewnętrznej funkcji tradingowej dla uczestników rynku energii.
W Enteneo Energy Trading zajmujemy się hurtowym obrotem energią elektryczną, gazem i innymi towarami energetycznymi. Prowadzimy aktywny handel i mamy stałą możliwość wyceny produktów standardowych i tych bardziej rozbudowanych. Wspieramy naszych klientów w budowie infrastruktury handlowej, narzędzi zarządzania ryzykiem oraz zapewniamy dostęp do rynku i optymalną realizację transakcji. Dostarczamy aktualną wiedzę o zjawiskach wpływających na ceny energii. Nasze doświadczenie i ciągły, aktywny udział w rynku pozwalają nam na praktyczne podejście do wyzwań stawianych przez naszych klientów.Ludzie

  • Janusz Kurzak - Managing Director

Absolwent krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Swoje piętnastoletnie doświadczenie w sektorze energetycznym zdobywał w takich firmach jak Enron, Sempra Commodities, RBS Sempra Commodities, JP Morgan i Freepoint Commodities. Z sukcesami budował i zarządzał zespołami handlowymi w wiodących firmach obrotu towarami energetycznymi. Realizował wiele innowacyjnych transakcji w handlu transgranicznym oraz wspierających zarządzanie ryzykiem klientów. Handlował energią elektryczną i gazem w Polsce, Czechach, Niemczech, Holandii, na Słowacji, Ukrainie i Węgrzech. Posiada polskie licencje maklera papierów wartościowych i maklera giełd towarowych.

  • Dariusz Majkowski - Head of Trading

Absolwent Politechniki Wrocławskiej rozpoczął swoja karierę zawodową w energetyce w okresie początków deregulacji rynku energii w Polsce. Był członkiem zespołu tworzącego Towarową Giełdę Energii. Jako trader początkowo w hiszpańskiej grupie Endesa a następnie w banku inwestycyjnym Morgan Stanley zdobył szerokie doświadczenie w handlu na europejskich rynkach energetycznych. W roku 2012 stworzył zespół prowadzący handel energią w ReAlloys. Stworzenie zespołu, doprowadzenie do bezpośredniego uczestnictwa w Towarowej Giełdzie Energii i wdrożenie polityki hedgingowej doprowadziło do znacznego obniżenia kosztów zakupu energii dla dużego odbiorcy jakim jest ReAlloys. Od 2016 roku związany z Enteneo Group, gdzie jest odpowiedzialny za handel na rynkach towarowych.

  • Piotr Wąsik - Head of Origination

Piotr jest managerem z ponad 15 letnim doświadczeniem w zakresie finansów oraz zarządzania ryzykiem na rynkach energii zdobytym w wiodących europejskich koncernach energetycznych i firmach tradingowych. W Vattenfall zajmował się kontrolingiem i konsolidował wyniki finansowe dla polskich spółek. Następnie odpowiadał za wszystkie aspekty finansowe i operacyjne działalności tradingowej w regionie, a także rozwijał handel energią na własny rachunek, jak również świadczenie usług zarządzania portfelem. W 2013 roku Piotr dołączył do Axpo Polska jako Dyrektor Zarządzający, gdzie doprowadził do znacznego rozwoju aktywności komercyjnej, przeobrażając firmę z niewielkiej spółki tradingowej do w pełni rozwiniętego, wiodącego dostawcy niestandardowych rozwiązań na różnych segmentach rynku energii elektrycznej i gazu. Piotr jest również przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Rynku Hurtowego działającego przy Towarzystwie Obrotu Energią. W 2017 roku Piotr dołączył do Enteneo i rozwija działalność sprzedażową i origination.

  • Tomasz Kłudka - Automated Trading

Tomasz posiada ośmioletnie doświadczenie w sektorze energetycznym. Zaczynał karierę w firmie Baringa Partners gdzie skupiał się na symulacjach rynków energii elekrycznej i wycenie aktywów wytwórczych. Następnie jako analityk, a później trader w EDF Trading zaprojektował i stworzył pakiet narzędzi analitycznych dla zespołu Europy Środkowo-Wschodniej w celu usprawnienia procesu tworzenia strategii handlowych. Zdobywał dalsze doświadczenie w handlu krótko i długo terminowym oraz w zarządzaniu ryzykiem w firmie Freepoint Commodities. Tomasz jest absolwentem University of Oxford oraz ukonczyl kursy podyplomowe z matematyki finansowej i meteorologii. Od 2017 roku jest związany z Grupą Enteneo gdzie skupia się na zagadnieniach dotyczących analizy i automatyzacji handlu.

Kontakt

Adres korespondencyjny:
Enteneo Energy Trading Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22), 00-133 Warszawa